Superline Serisi

superlineBakır Selektif Absorber  Yüzey
Kollektörlerde kullanılan yutucu yüzeylerin  güneş ışınımını yutma oranının yüksek olması ve yansıtıcılığının  minimum  olması istenir.
Kısa dalga boylu ışınımın, yani güneş ışınımının tamamına yakınını yutan ve  minimum oranda ışınım yayan yüzeylere seçici (selektif) yüzey denir.
Ezinç Superline  Serisi güneş  kollektörlerinde  kullanılan %100 bakırdan selektif absorber yüzeylerin ışınım  absorblama  oranı %95  olmasına karşın,  yuttukları ışınımı tekrar yayma oranı sadece  5% değerindedir.

Yüksek  Performans İçin  Ultrasonik kaynak
Full  Plate  Selektif  absorber  plaka  ile  bakır  boru  ultrasonik  kaynakla doğrusal  olarak kesintisiz  şekilde  birleştirilir. Bu şekilde  birleşimde plaka  ile  boru  tam  temas  eder  ve  elde edilen ısının  homojen şekilde  dağılması  sağlanır.

Teknik Bilgiler

pdf

Superline Serisi